groepsfoto team widb

The choughs are back in town!

Afgelopen jaar reisde ik af naar één van mijn beste vriendinnen, Judith. Zij is een jaar geleden geëmigreerd naar het prachtige eiland Jersey aan de kust van Engeland. Hier is zij werkzaam als dierverzorger bij Jersey Zoo, Durell Wildlife Trust.

Dit is één van de meest vooraanstaande dierentuinen op het gebied van natuurbehoud en bescherming. Meneer Durell, de oprichter van Jersey Zoo, was in zijn tijd een pionier binnen de dierentuin wereld. Zo pleitte hij ervoor dat dierentuinen een rol innamen als natuurbeschermers, in plaats van bij te dragen aan de afname van soorten. Mede dankzij hem, zijn dierentuinen hun rol binnen de maatschappij gaan herzien. Zo is het stukje entertainment niet meer het voornaamste doel van een dierentuin en heeft dit plaats gemaakt voor educatie, onderzoek en natuurbehoud. Iets wat ik nu ook zeker terug zie in de dierentuin waar ik zelf werkzaam ben, GaiaZOO.

Natuurbehoud en Jersey Zoo

Een bezoekje aan Jersey Zoo mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens mijn trip! Vooral ook omdat ik graag meer wilde zien van een heel bijzonder project dat ze uitvoeren op hun eigen eiland…
Ooit vlogen er namelijk honderden alpenkraaien (Pyrrhocorax pyrrhocorax) rond op Jersey. Deze bijzondere kraaiachtige heeft een felrode snavel en leeft voornamelijk in het kustgebied van het eiland. Waar de dieren ooit ruimschoots aanwezig waren, ontdekte men dat de alpenkraaien plots in aantallen afnamen en uiteindelijk verdwenen van het eiland… Jersey Zoo heeft zich samen met andere natuurorganisaties ingezet om de oorzaak hiervan te achterhalen. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat het geen ziektes of vervuiling waren die de alpenkraaien hadden laten verdwijnen. Het was de afwezigheid van schapen in het gebied.
In vroegere jaren lieten schapenboeren hun kuddes grazen langs de stijle kustgebieden van het eiland. Leuk feitje; de wol werd gebruikt om truien te maken. Hier komt de naam: ‘Jersey’ vandaan! Toen deze ambacht steeds minder opleverde, verdwenen ook de schapen. Hierdoor werden de graslanden overwoekerd door struiken en werd het voor de alpenkraaien steeds moeilijker om voedsel te vinden. Zo verdwenen de kraaien uiteindelijk van het eiland.

Alpenkraai in vlucht over het eiland
Alpenkraai in vlucht over het eiland

Herintroductie alpenkraai

Om deze iconische soort weer terug te krijgen in het oorspronkelijke leefgebied, is een herintroductie project ontwikkeld door Jersey Zoo. Niet alleen is er een fokprogramma opgezet, maar zijn er ook weer schapen (Manx Loagthan schapen) geïntroduceerd in het oorspronkelijke leefgebied van de kraaien. De jonge alpenkraaien die in het fokprogramma geboren zijn, worden met de hulp van experts uit de Zoo in speciale ‘release’ volières verwilderd in de natuur. Zodra de dieren voor zichzelf kunnen zorgen, worden ze losgelaten in het leefgebied. Natuurlijk is het afwachten hoe zo’n herintroductie verloopt, maar gelukkig blijken de kraaien zich goed te handhaven! Op dit moment voeren ze de eerste generatie nog bij, maar met elke generatie die in het wild wordt geboren, worden de kraaien minder afhankelijk! Ze zijn dus echt aan het verwilderen.

Manx Loaghtan schapen op Jersey
Manx Loaghtan schapen op Jersey

Op avontuur

Natuurlijk ben ik deze dieren ook gaan opzoeken samen met Judith. Na ze te hebben gezien in Jersey Zoo, kon ik niet wachten om de dieren ook in hun natuurlijke leefgebied te spotten! Na een aardige wandeling langs de prachtige kust van Jersey hadden we nog geen alpenkraaien gezien. Dat is ook wel weer het leuke aan wildlife zoeken, je weet nooit of je succes gaat hebben. Judith had mij die middag verteld over het onmiskenbare geluid dat de kraaien maken. Toen we aan de terugweg begonnen hielden we onze oren gespitst! Een aantal eksters zette ons eerst op het verkeerde pad, maar het geluk stond aan onze zijde! Vanaf de top van een heuvel zagen we een groep alpenkraaien rondvliegen over de prachtige velden die langs kust liggen. Hun zwarte verenkleed stak prachtig af tegen de azuurblauwe lucht. Ook lieten ze goed van zich horen en konden we ze even volgen, totdat ze verderop in hun foerageergebied verdwenen.
Ik vind het persoonlijk heel erg gaaf dat ik een herintroductie project van zo ‘dichtbij’ heb kunnen aanschouwen. Dat is het mooie aan lokaal natuurbehoud, je ziet het effect van (jouw) acties in je eigen omgeving terug! Het geeft heel erg veel voldoening om de dieren rond te zien vliegen op een plek waar ze ooit waren verdwenen. En dat door de onuitputtelijke inzet van Jersey Zoo, de verzorgers en natuurorganisaties op het eiland!

Jersey by night
Jersey by night

Thanks Jersey

Het belang van dierentuinen op het gebied van natuurbehoud wordt vaak onderschat. Mede door de expertise van de dierverzorgers en onderzoekers uit de Zoo is de alpenkraai weer geherintroduceerd op het eiland! Niet alleen is het mooi om ze weer rond te zien vliegen, maar elke diersoort draagt zijn steentje bij aan het ecosysteem. Ik vond het geweldig om een kijkje te nemen bij dit bijzonderen project! Jersey is zeker een aanrader voor een vakantie en een bezoekje aan Jesey Zoo en de alpenkraaien mag dan zeker niet ontbreken.
Veel succes met zoeken!