groepsfoto team widb

Takkenwerk voor het Limburgse aapje

Op Facebook zag ik een oproep vanuit de Zoogdiervereniging om mee te helpen bij de hazelmuiswerkdag. Ik ben niet beroerdste en leek het mij leuk om eens wat extra’s terug te doen voor de natuur. Aangezien mijn vriend een rijbewijs heeft – en ik niet – had ik hem ook maar direct ingeschreven onder het mom van een gezellig dagje naar het bos. Ik blij, hij blij.

Handen uit de mouwen!
Op 17 februari kwamen we met de groep vrijwilligers (lees: Roxan + vriend + zeven volwassen mannen) bij elkaar in het Bovenste bos. De girlpower zou ik die dag dus geheel voor mijn rekening nemen. Op locatie werden we ontvangen door boswachter Michel van Staatsbosbeheer en Wil van Stichting IKL.

Een thuis voor de hazelmuis

Het doel van de dag was om struwelen (takkenstapels) in het bos te bouwen waar uiteindelijk de bramen overheen zouden groeien. Zo kunnen we mooie nestplekken creëren voor de hazelmuizen. Ze worden ook wel het Limburgse aapje genoemd, omdat ze alleen in de provincie Limburg voorkomen en net als apen behendig tussen takken kunnen klimmen. Mijn onderbuikgevoel zei me al dat we geen blaadjes zouden harken of bloemetjes gingen zaaien. Dit werd bevestigd toen de achterklep van de met modder beklede Caddy openging. Drie verschillende zagen gleden door mijn handen voordat uiteindelijk werd besloten dat (mijn vriend en ik als de ‘onervaren vrijwilligers’) toch maar op de takken-sleep afdeling moesten worden geplaatst. De kans op het openen van de EHBO-doos werd daarmee ook drastisch verkleind.

pastedGraphic.png

De hazelmuis is een bedreigde diersoort in Nederland en komt alleen in Zuid-Limburg voor.

Minder bomen, meer dieren

Voor dat de hazelmuiswerkdag begon waren een aardig aantal bomen aan de bosrand gekapt. Op dit moment ziet de bosrand er op het eerste gezicht kaal uit. Het lijkt alsof er niks groeit en alle bomen rigoureus en zonder reden zijn gekapt. Het is dan ook logisch dat lokale bewoners vaak boos of geïrriteerd reageren als zij het bos waar zij graag wandelen zo gehavend aantreffen. Echter is niets minder waar… het bos kan namelijk pas opnieuw gaan leven als dit soort ontwikkelingen worden uitgevoerd. Zo konden we met de takken van de bomen die waren gekapt sterke struwelen bouwen.

pastedGraphic_1.png

Door het kappen van de bomen aan de rand van het bos valt er meer licht op de bodem waardoor vruchtdragende struiken kunnen groeien.

Nest in de lucht

Ook krijgt de bodem van het bos opeens veel meer zon omdat het bladerdak veel opener is. Als het vanaf april warmer wordt heeft de begroeïng op de bodem veel meer kans om zich te ontwikkelen – wat heel goed is voor de algehele biodiversiteit. Ook zullen de braamstruiken die nu op de grond liggen gaan groeien en over de struwelen ‘klimmen’ die wij dat weekend hebben gemaakt. Hazelmuizen hebben deze hoge braamstruiken nodig om in te nestelen – ze maken namelijk geen nesten op de grond, maar in de lucht! De braamstruik is met zijn stekels een belangrijke barrière tussen de hazelmuis en roofdieren en biedt ook een bron van voedsel. Hazelmuizen zijn heel opportunistisch en eten niet alleen insecten, maar ook fruit en noten (hint van de dag: HAZELmuis).

pastedGraphic_2.png

Door het maken van een takkenril kunnen struiken zoals bramen de hoogte in groeien, waardoor er meer nestgelegenheden voor de hazelmuis wordt gecreëerd.

Lekker zagen

Het kappen van de bomen heeft dus een hele belangrijke rol binnen het beschermingsproject van de hazelmuis en de ontwikkeling van het bos. Ik kan iedereen dan ook aanraden om mee helpen tijdens een soortgelijke werkdag! Je geniet van het buiten zijn, leert nieuwe mensen kennen, helpt de natuur én je mag lekker zagen. Dat was voor mijn vriend één van de hoogtepunten van de dag.

Sleep dus je vrienden of familie mee en ga lekker aan de slag! En mocht je bij jouw favo bos opeens een plek met totale kaalslag tegenkomen – vraag dan eens aan de beheerder om waarom dat is gedaan, vaak is er namelijk een hele goede reden voor! 🙂 Kijk maar eens op www.buitenkracht.nl waar jouw hulp van pas kan komen!